Co słychać w Wolińskim Parku Narodowym uszami dziennikarza,
a czego nie słychać w Ministerstwie ...

10 lat zmagań o prawo
do normalnej działalności
...

Dyrektor
Ireneusz Lewicki
Woliński Park NarodowyOśrodek Grodno II
Sp. z o.o.


Godło WPN
Data powstania: 1960 rokData powstania: 1957 rok:

Powstanie Ośrodka Grodno II

Zgoda Wolińskiego Parku Narodowego na budowę/odbudowę budynku NEPTUN

Historia Ośrodka „Grodno II”


zarys historii zmagań Spółki „Grodno II” o prawo do normalnej działalności, od czasu gdy powstała do dziś.

Po powstaniu Spółki Dyrektor Lewicki wypowiedział umowę dzierżawy terenu na jakim znajduje się Ośrodek Grodno II. Umowa zawarta była  na czas nieokreślony.


Pomimo wielu starań:

Na terenie wielu Parków Narodowych w Polsce funkcjonują Ośrodki wczasowe, schroniska turystyczne i młodzieżowe oraz pensjonaty – ani Dyrektor Lewicki ani Ministerstwo Środowiska – pomimo próśb – nie poinformowało nas dlaczego Ośrodek Grodno II od prawie 10 lat nie może w trwały sposób ukształtować podstawy swoje działalności – czyli umowy dzierżawy.


Ośrodki Wolińskiego Parku Narodowego:

  1. Ośrodek Wolińskiego Parku Narodowego Biała Góra

  2. Ośrodek Wolińskiego Parku Narodowego Grodno Iprzejęty od Urzędu Rady Ministrów

Po przejęciu Ośrodków w Białej Górze, Ośrodka Grodno I oraz Ośrodka koło Wisełki – Woliński Park Narodowy posiada bazę noclegową w ilości kilkuset miejsc w ośrodkach o powierzchni około 150 hektarów, ogrodzonych pomimo tego, że znajdują się w środku WPN z trzema studniami głębinowymi.

Ośrodek Grodno II obejmuje 1,3 ha nieogrodzonego obszaru, na którym znajdują się budynki mieszczące 150 miejsc noclegowych. Dostęp do studni Dyr. Lewicki skutecznie blokuje od dwóch lat. Podobnie Dyrektor Lewicki, m.in. ze względu na to, że Spółka Grodno II „jest komercyjnym podmiotem prowadzącym rentowną działalność” – uważa m.in. że „obowiązkiem WPN nie jest ułatwianie działalności dla Ośrodka Grodno II”. Oraz tłumaczy, że ww. Ośrodki stanowią bazę naukowo-badawczą natomiast działalność Ośrodka Grodno II zagraża „integralności Parku”.


Co słychać w Wolińskim Parku Narodowym?


Pisma do Ministra, Dyrektora WPN, Posłów i urzędników:

Niektóre spośród setek pism jakie w przeciągu prawie 10 lat wysłaliśmy do Ministrów Środowiska, Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego, Urzędników i Posłów.
W tym czasie zmieniały się rządy i zmieniali się Ministrowie, niezmiennie na stanowisku Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego stał Pan Ireneusz Lewicki.Prot-05.02.1957

1957 rok – protokół zdawczo – odbiorczy przekazania Ośrodka Grodno z Urzędu Rady Ministrów przez PBPW


W-23.08.1962

1962 rok – pismo Dyrektora WPN do PBPW – wyrażającego zgodę na budowę budynku ZEUS


M-20.09.1962

1962 rok – Zarząd Ochrony Przyrody wyraża zgodę na budowę budynku ZEUS


PBPW-16.12.1963

1963 rok – decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej akceptująca projekt budynku ZEUS


W-10.02.1988

1988 rok – Zgoda Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego na odbudowę budynku NEPTUN 


PBPW-23.04.2002

2002 rok – prośba PBPW do Dyrektora WPN I . Lewickiego o zmianę stanowiska


W-02.04.2002

2002 rok – Dyr. WPN I. Lewicki informuje, że w związku z przejęciem ośrodka Grodno II przez „kapitał hiszpański” wypowiada umowę dzierżawy oraz wzywa do usunięcie ze strony internetowej Ośrodka Grodno II oferty wczasowej oraz informacji, że znajduje się na terenie WPN – pod sankcją powództwa sądowego!


W-04.06.2002

2002 rok – Dyr. WPN. I. Lewicki „zabrania handlu w ośrodku Grodno II”, oraz stwierdza ryzyko „naruszenia integralności Parku Narodowego”


G-06.01.2003

2003 rok rok – prośba do Ministra Stanisława Żelichowskiego


G-10.02.2003

2004 rok rok – ponowna prośba do Ministra Środowiska Czesława Śleziaka2003 rok – Dyr. WPN I. Lewicki dąży do rozwiązania Spółki Grodno II oraz wnosi do Sądu o przyspieszenie postępowania


W-06.03.2003

2003 rok – Dyr. WPN I. Lewicki podwyższa czynsz


G-14.05.2003

2003 rok – ponowna prośba do Ministra Środowiska Czesława Śleziaka i  pytanie o intencje Dyrektora I. Lewickiego


G-23.07.2003

2003 rok – pismo do Ministra Środowiska Czesława Śleziaka z prośbą o decyzję


G-10.09.2003

2003 rok - pismo do Dyrektora WPN Ireneusza Lewickiego


M-24.09.2003

2003 rok – Minister Środowiska Czesław Śleziak informuje ze sprawa dalszego funkcjonowania Grodno II jest „wnikliwie rozpatrywana przez pracowników Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego” oraz że „po otrzymaniu wyników kontroli , ustosunkuje się do sprawy”.


G-04.03.2004

2004 rok – prośba do Ministra Środowiska Czesława Śleziaka


G-06.04.2004

2004 rok – ponowna prośba do Ministra Środowiska Czesława Śleziaka


M-08.04.2004

2004 rok – Minister Środowiska Czesław Śleziak odpowiada 


M-21.04.2004

2004 rok – Minister Środowisk Czesław Śleziak informuje że Dyrektor WPN I. Lewicki otrzymał dyspozycję podpisania umowy dzierżawy


G-09.06.2004

2004 rok – prośba o interwencje Ministra Środowiska Jerzego Swatonia


G-25.06.2004

2004 rok – prośba o interwencje Ministra Środowiska Jerzego Swatonia


G-13.07.2004

2004 rok – prośba do Ministra Środowiska Jerzego Swatonia


G-14.12.2004

2004 rok – prośba o interwencje Ministra Środowiska Jerzego Swatonia


G-12.01.2005

2005 rok– prośba do Ministra Środowiska Jerzego Swatonia o arbitraż ze względu na wezwanie WPN o zapłatę 170 tys zł (wartość 6,5 krotnego czynszu) z tyt. bezumownego korzystania z terenu Ośrodka


Posel-31.03.2005

2005 rok – pismo Posła Cezarego Stryjaka do Podsekretarza Stanu Zbigniewa Witkowskiego – z Interwencją Poselską.


M-10.08.2005

2005 rok – Minister Środowiska Tomasz Podgajniak odpowiada na zapytanie Posła Cezarego Stryjaka pisząc: „ w trakcie trwania tej umowy (roczna umowa dzierżawy) – ma nastąpić ostateczne  uzgodnienie warunków  dalszej dzierżawy gruntów”


G-21.03.2007

2007 rok – pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Pana Jana Ardanowskiego z prośba o rozwiązanie problemu


G-13.07.2007

2007 rok – pismo do Dyrektora WPN Ireneusza Lewickiego – odnośnie umowy i czynszu2007 rok – pismo do Dyrektora WPN Ireneusza Lewickiego - przypomnienie historii ośrodka i zgód jakie WPN udzielał na budowę budynków NEPTUN i ZEUS


G-07.01.2009

2009 rok – prośba do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego


G-26.02.2009

2009 rok – pismo do Dyr.. WPN I. Lewickiego dot. Studni – argumenty prawne, ekologiczne oraz o Ośrodkach  w Białej Górze i Grodno I oraz pytanie czy Dyrektor zmierza do zagłady Grodno II.


W-12.02.2009

2009 rok – Dyr. WPN I. Lewicki – uzasadnia dlaczego nie można zgodnie z prawem zalegalizować studni zbudowanej 10 lat temu. Pisze „o błędnym przekonaniu Spółki o współpracy z WPN” oraz informuje że obowiązkiem WPN „nie jest ułatwianie działalności Ośrodka Grodno II”


G-16.03.2009

2009 rok – pismo do Dyr. Dep. Ochrony Przyrody Tomasza Pucek – po spotkaniu w Ministerstwie Środowiska


G-24.03.2009

2009 rok – pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka , po spotkaniu w Ministerstwie, z prośbą o interwencję, po piśmie Dyrektora WPN I. Lewickiego odmawiających Ośrodkowi Grodno II dostępu do studni, oraz o „nadrzędności interesów ochrony przyrody” – w kontekście organizowania wczasów przez WPN w przejętym od Urzędu Rady Ministrów Ośrodku Grodno I oraz o „stacji meteorologicznej WPN” oraz wniosek o przeprowadzenie kontroli w WPN


W-29.04.2009

2009 rok – Dyrektor WPN I. Lewicki nie wyraża zgody na arbitraż Regionalnej Izby Gospodarczej 


G-18.05.2009

2009 rok – pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka z prośbą o interwencję


G-27.07.2009

2009 rok – pismo do Dyr. WPN I. Lewickiego – cd w temacie likwidacji Grodno II


W-31.07.2009

2009 rok – Dyrektor WPN I. Lewicki uzasadnia dlaczego nie może dojść do współpracy pomiędzy WPN a Grodno II


G-10.11.2009

2009 rok – prośba do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego o podpisanie umowy lub powołanie arbitra


G-24.05.2010

2010 rok – pismo do Posła Tomasza Tomczykiewicza z prośbą o interwencję poprzez interpelację poselską


G-18.07.2010

2010 rok – pismo do Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego z prośba o rozwiązanie problemu