Ze względu na brak chęci zwrotu zaliczki wpłaconej na zakup koparki od AD Centrum
zmuszeni byliśmy do skierowania sprawy do sądu i komornika.


AD Centrum